Volume 3 || Issue 02 || April 2023

Sr No. Article Title Author's Name Page No.
01

Dr. P.D. Kamble, Sharvari Pathak, Meghana Mohankar, Akash Bhawalkar, Shephali Tandekar

01-11
02

Pratik Abhyankar, Shlok Gupta, Rushabh Bodhke, Akshanda Gujjewar, Chetan Bhujade, Dr. Shubhangi V. Rathkanthiwar, Dr. Prajakta Warjukar

12-14

03

Ram Kishore Prasad, Abdul Razzaque Ansari, MD. Asif Equbal, Mukesh Kumar Sahu

15-20

04

Mr. Yashpal Kharpuriya, Dr. Shubhangi Rathkanthiwar, Dr. Shreyash Dubewar

21-24